Trening mentalny z wykorzystaniem NLP i Hipnozy

Zaprogramuj się na zwycięstwo!

Niemal każdy zawodnik uprawiający sport zarówno zawodowo czy amatorsko, posiada własnego trenera czy autorytet sprawności, jednocześnie realizuje indywidualny program szkoleń i rozwoju. W świecie sportu wielką uwagę poświęca się diecie i sprawności fizycznej. Jednak relaksacja i trening mentalny to niemniej ważny aspekt umożliwiający zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu.

Zwycięstwo powstaje najpierw w umyśle.

Coraz częściej sportowcy korzystają z metod opartych na pracy z podświadomym umysłem, takie metody zapewnia nam NLP (neurolingwistyczne programowanie) oraz hipnoza. Wielu znanych sportowców korzysta z hipnozy w celu poprawienia wydajności, między innymi Tiger Woods, Steve Collins, Jimmy Conors, Jay Heron, Vincent Hancock. W Wielkiej Brytanii, gdzie hipnoza jest bardzo popularna, z sukcesem korzystają z niej brytyjskie kluby piłkarskie.

Dlaczego NLP?

Neuro – dotyczy sposobu faktycznego funkcjonowania procesów mózgowych.

Lingwistyczne – dotyczy sposobu prezentacji zdobywanych doświadczeń za pośrednictwem języka – zarówno zewnętrznej, w komunikacji z innymi, jak i wewnętrznej, w ?mówieniu do siebie?.

Programowanie – dotyczy określonych wzorców i programów zachowań i myśli, które wykorzystujemy, by tworzyć określone rezultaty.

NLP jest multidyscyplinarne, łączy elementy takich dziedzin jak psychologia, filozofia, doradztwo, terapia, badania nad mózgiem, hipnoza czy psychoterapia, spajając je w jedno kryterium: SKUTECZNOŚĆ.

Dlaczego hipnoza?

Hipnoza – to ominięcie funkcji krytycznej umysłu świadomego, przez co uzyskujemy dostęp do podświadomości, a nasz umysł staje się podatny na sugestie. Przyczyna porażki leży z reguły w naszym umyśle podświadomym, hipnoza pozwala to zmienić, poprzez wprowadzanie do podświadomości odpowiednich komunikatów, które pozwalają na jej przeprogramowanie. 

Wszyscy wykorzystujemy mocno zakorzenione strategie i wzorce zachowań, aby funkcjonować efektywniej. Większość strategii i wzorców  ma charakter nieświadomy, tzn. posługujemy się nimi automatycznie, nie myśląc. Bardzo trudno jest np. świadomie analizować każdą myśl pojawiającą się w trakcie prowadzenia samochodu i świadomie podejmować decyzje na podstawie takich przemyśleń (przypomnij sobie, jak to było trudne, kiedy po raz pierwszy uczyłeś się jeździć). Nie bylibyśmy w stanie żyć, gdybyśmy musieli świadomie analizować każdą pojawiającą się myśl i każde podejmowane działanie. To właśnie tych wzorców myśli i zachowań, które mają swoje źródło w podświadomości, dotyczy termin programowanie. Ponad 90% naszych zachowań pochodzi z umysłu podświadomego.

Dla sportowca, jako osoby nastawionej na sukces, wzorce te mają olbrzymie znaczenie, ponieważ determinują nie tylko fizycznie wykonywane czynności, lecz również procesy, które leżą u ich podstaw. Korzystne procesy myślowe mogą prowadzić do coraz  większych zwycięstw, ale te niekorzystne mają charakter negatywny i mogą utrudniać osiąganie dobrych wyników. Badania wykazują, że sportowcy, którzy trenując ciało, jednocześnie trenują umysł, osiągają o wiele lepsze, a często spektakularne wyniki w danej dziedzinie sportu. Stres, zatrzymany progres, słabnąca motywacja, spadek poczucia wartości, wpływ relacji prywatnych na wyniki sportowe, problemy w komunikacji na linii trener – zawodnik, traumy i blokady z dzieciństwa, kontuzja, wypalenie. Czynników  ukrytych w podświadomości osłabiających mental sportowca może być wiele. Dlatego tak istotne są usunięcie blokad, lęków, panowanie nad stresem i emocjami, umiejętność koncentracji na zadaniach i celach przed i w trakcie zawodów, umiejętność relaksacji na zawołanie.

NLP i hipnoza umożliwiają nam zaglądanie do naszych umysłów, analizowanie takich programów i zmienianie ich.

W hipnozie możemy również analizować świadome, jak i nieświadome strategie stosowane przez ludzi sukcesu, tak abyśmy mogli sami przejmować niektóre ich aspekty. Możliwości jest wiele, a jeszcze więcej narzędzi, jakimi dysponuje konsultant NLP czy hipnoterapeuta. 

Jakie efekty może uzyskać sportowiec przez zastosowanie NLP czy hipnozy sportowej?

 • Lokalizacja oraz pokonywanie blokad fizycznych i emocjonalnych, które do tej pory uniemożliwiały lub spowalniały osiągnięcie optymalnych wyników.
 • Zwiększenie koncentracji wykluczającej zakłócenia z zewnątrz w trakcie zawodów.
 • Poprawa czasu reakcji.
 • Redukcja lub eliminacja lęku i stresu przed zawodami.
 • Generowanie optymalnego pobudzenia. 
 • Zwiększenie motywacji.
 • Wpływ na progres, zwiększenie wydolności.
 • Mobilizacja większych pokładów energii.
 • Łagodzenie bólu.
 • Zwiększenie pewności siebie.
 • Ukierunkowanie na zwycięstwo.
 • Poprawę techniki oraz koordynacji ruchu.
Przewagą Hipnozy sportowej nad tradycyjnymi treningami mentalnymi jest szybkość, łatwość i skuteczność osiągnięcia tych efektów. Możesz zrobić wszystko co zechcesz, dzięki sile twojego umysłu.

 

Copywriting by: Marta Musiał