Polityka prywatności serwisu www.progress-academy.plg

 1. Informacje ogólne. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Progress Academy poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy Progress Academy, dostępny pod adresem internetowym www.progress-academy.pll, prowadzony przez Klub Sportowy Podsztanga.pl Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001032609, o kapitale zakładowym 40 000,00 zł, NIP 8952256254 REGON 525151385.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 1. a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”].
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji swoich danych oraz zaprzestania ich przetwarzania w dowolnym momencie.
 5. Podsztanga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na skutek rozwoju technologii internetowej, ewentualnych zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju niniejszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Progress Academy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Polityka plików “cookies” serwisu www.progress-academy.pl

 1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu, w celu realizacji poniższych funkcjonalności:
 1. a) możliwość logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,
 2. b) dopasowanie zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika (pliki te rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę),
 3. c) tworzenie anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.
 1. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 2. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
 5. Administrator strony stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony, takie jak Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku, dostosowania treści reklam do przeglądających je osób i prowadzenia działań remarketingowych.